Fiskars Kyläseura ry          Fiskars Byförening rf

Muuntamo on yhteiskunnallinen ympäristötaideprojekti, jossa visioidaan tulevaisuutta ja lopputuloksena suunnitellaan ja toteutetaan Pohjan alueen muuntamoihin taidetta eri tekniikoin maalaamalla. Syksyn 2020 aikana toteutetaan työpajoja, joissa teosten suunnittelun lisäksi pohditaan miten kaupunki toimii, miltä tulevaisuus näyttää ja millaiset vaikutusmahdollisuudet kaupunkilaisilla on omaan elinympäristöönsä.

 

Projekti toteutetaan kaksikielisenä (suomi-ruotsi) ja siinä ovat mukana Fiskarin ja Pohjan nuorisotoimintaan osallistuvat 12-18-vuotiaat nuoret (syksy 2020) kaikki Pohjan kirkonkylän, Pojo kyrkobyn, Fiskarin koulujen 3-6-luokkalaiset (kevät 2021).

Osallistuminen projektiin on ilmaista eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa mukaan!

 

Transformatorn är ett samhällelig miljökonstprojekt  var vi grubblar över hur framtiden ser ut, hur staden fungerar och vilka möjligheter medborgarna har för att påverka sin egen livsmiljö. Som slutresultat målas transformatorer med olika tekniker. Under hösten 2020 hålls flera verkstäder och träffar. Slutgiltiga tidtabellen görs när grupperna är formade och allas önskemål tas i beaktande så långt det går.

 

Projektet kommer att genomföras på två språk (svenska-finska) och kommer att involvera ungdomar i åldrarna 12-18 år som deltar i Fiskar och Pojo ungdomsaktiviteter (hösten 2020) och alla 3-6: e klassister från Pojo kyrkoby, Pohjan kirkonkylä och Fiskars skolan (våren 2021).

Deltagande i projektet är gratis och kräver ingen förhandsanmälan. Välkommen med!

 

 

Aikataulu - Tidtabell

21.8.  Muuntamo #1

     Projektin esittely ja tulevaisuustyöpaja

     Introduktion och framtidsworkshop

 

28.8.  Muuntamo #2

     Ideointia ja luonnosten tekoa

     Jatkoaikataulusta päätetään

     Tidtabellen slås fast

     Vi skissar och gör förslag

 

I september och oktober väljs slutgiltiga verk som målas på  transformatorerna. Alla deltar i målandet. Syys- ja lokakuussa valitaan lopulliset teokset, jotka maalataan muuntamoihin. Kaikki osallistuvat toteutukseen.